Media

Dagblad van het Noorden

https://dvhn.nl/cultuur/beeldende-kunst/Spelen-met-een-spanningsveld-27292467.html

Leeuwarder Courant

https://lc.nl/cultuur/beeldende-kunst/Spelen-met-een-spanningsveld-27292467.html